Teksty oznaczone: Xbox

Xbox 360: Jak naprawić błąd „Brak autoryzacji dysku”?

Problem

W czasie gry występuje błąd „Brak autoryzacji dysku” i Xbox restartuje się. (więcej…)

Xbox 360: How to fix „Failed to authorize disc” game error?

Wersja polska

Problem

While playing game „Failed to authorize disc” error occurs and Xbox is restarting.  (więcej…)