Teksty oznaczone: Web Development

WordPress: How to change folder, URL or all media links at once?

Problem

I’ve just wanted to change several things on my WordPress site:

 1. URL location
  from iknowsomething.com/blog
  to simple iknowsomething.com
 2. WordPress folder location
  from main-server-folder (=domain folder)/blog
  to main-server-folder/iknowsomething (=domain folder)
 3. Permalinks
  from iknowsomething.com/index.php/year/monthnum/day/post-title
  to simple iknowsomething.com/post-title

By this operation following problems come across:

 • How to change WordPress folder and/or URL to preserve old links working from the Internet?
 • How to change all WordPress media links at once to avoid changing hundreds of them manually?

(więcej…)

Web tools & docs

Helpful links in one place to learn, design, develop and test the web (many are web online tools).

Narzędzia webowe do nauki, projektowania, programowania i testowania weba.

(więcej…)

PHP RegEx

Pomocnik i przykłady zastosowań wyrażeń regularnych. (więcej…)

Znaki specjalne HTML

Jak wprowadzić na stronie www znaki specjalne HTML (HTML special chars & symbols) typu: © ® ™ † ♥ → Φ ‰ itd.

(więcej…)

Web Fonts: Alternatywne czcionki webowe

(więcej…)