Teksty oznaczone: AirPort

How to backup files directly between Synology DiskStation and Apple AirPort Time Capsule?

Problem

Synology DSM (up to v6.0) does not allow to use Remote Folder (i.e. mounted network folder of other NAS or PC) as a backup source or backup destination. Although DSM does support network backup on rsync-compatible server, but unfortunately Apple AirPort Time Capsule isn’t such.

  • How to backup, sync or mirror Synology DiskStation files to/from Remote Folder (mounted folder) of any NAS?
  • How to setup direct and automatic DiskStation folder synchronisation to Apple AirPort Time Capsule and vice versa?
  • How to sync Apple AirPort Time Capsule with Synology DiskStation?

(więcej…)

Neostrada DSL i Apple AirPort Extreme, Time Capsule, Express

Apple-Airport-Time-CapsuleProblem

Posiadając Neostradę z tpsa/Orange i Apple AirPorta z jakiekolwiek serii nonsensem jest niewykorzystanie jego wydajności jako rutera i pozostawienie w tej roli dużo słabszego LiveBoxa czy innego rutera xDSL, jak np.: Linksys, TP-Link, Netgear, Asus, D-Link itd. Problem jednak stanowi konieczność posiadania modemu DSL, ponieważ AirPort nie ma wbudowanego modemu a jedynie wyjście ethernet. Jeżeli podłączymy go bezpośrednio do LiveBoxa, AirPort nie pozwoli nam na uruchomienie funkcji rutera ze względu na istnienie konfliktu podwójnej translacji adresów NAT (jedną robi już LiveBox).

  • Jak podłączyć do Neostrady ruter Apple AirPort Extreme, AirPort Time Capsule lub AirPort Express?
  • Jak skonfigurować ruter Linksys jako modem ADSL?

(więcej…)