Apple AirPort Extreme and Time Capsule Questions & Answers

Apple-Airport-Time-CapsuleIf you have any questions I haven’t answered yet, feel free to ask in the comment – I’ll try to complete the list with an answer. These are the answers I couldn’t find on the internet while I was struggling with decision if and which one to buy. (more …)

iOS SDK: SpriteKit sound

Xcode_Icon

Problem

Recently, I came across a SpriteKit sound bug (iOS 7.0.4) described on stackoverflow.com: Sprite Kit & playing sound leads to app termination. My further investigation and developed solutions answer to this and more issues:

  1. SpriteKit app using [SKAction playSoundFileNamed:] cause crash on app exit or going into background.
  2. Deactivating AVAudioSession in AppDelegate applicationDidEnterBackground: fails with error (no deactivation in effect): Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=560030580 "The operation couldn’t be completed. (OSStatus error 560030580.)
  3. SpriteKit app using [SKAction playSoundFileNamed:] on AVAudioSession interruption (e.g. call arrived) cannot be reactivated (silence).
  4. How to implement AVAudioPlayer in place of SpriteKit [SKAction playSoundFileNamed:]? (more …)

Synology DS713+ AirPlay to Apple TV 3 direct video streaming

Synology DS713+ Video Station Transcoding DIVX AVI XVID MKV AirPlay Apple TV 3Question

How does Synology Video Station perform streaming/transcoding AVI, DIVX, XVID, MKV through the AirPlay to the Apple TV?

How to play AVI, DIVX, XVID with external subtitles on Apple TV 3?

(more …)

iPhone 5: Tanio bez simlocka na Allegro

Problem

Na Allegro można znaleźć kilkaset złotych tańsze oferty nowego iPhone 5 z takim oto opisem, cytuję (po sporym przetłumaczeniu na poprawną polszczyznę):

Nowy iPhone 5, bez blokady simlock – działa w sieciach, które oficjalnie posiadają autoryzację Apple. W Polsce są to sieci: Orange, Play, Era / T-Mobile oraz Heyah. W sieci Plus telefon nie działa! Telefon działa w sieciach zagranicznych. Telefon posiada wszystkie języki świata. Można robić aktualizację – blokada simlock nigdy nie powróci… itd.

Ile jest w tym prawdy? (więcej…)

iPhone: Jak zrobić Nano SIM?

Problem

iPhone 5 pracuje wyłącznie z kartą Nano SIM. Przy przesiadaniu się z iPhone 4, który ma Micro SIM, nie można bezpośrednio przełożyć karty.

Jak przyciąć/zmniejszyć kartę Mini SIM lub Micro SIM do rozmiaru Nano SIM?

(więcej…)