Jak pozyskać dotacje UE na eksport?

Myślisz o rozpoczęciu działalności eksportowej, ale nie wiesz skąd wziąć na nią pieniądze? Rozwiązanie leży w zasięgu ręki. Wystarczy pozyskać finansowanie z Unii Europejskiej – w 2012 roku planowane są aż 3 konkursy dotacji z funduszy europejskich na rozwój eksportu!

 • Skąd wziąć pieniądze na eksport?
 • Ile można uzyskać z dotacji UE na rozwój działalności eksportowej?
 • Jak dostać z UE pieniądze na eksport?

Fundusze unijne na działalność eksportową

Jeżeli widzisz, że Twoje produkty lub oferowane usługi cieszą się dużą popularnością w Polsce, możesz teraz spróbować też swych sił również za granicą. Pojawiają się jednak 2 zasadnicze pytania: skąd pozyskać pieniądze oraz na jakie rynki skierować swe kroki? Odpowiedź jest prosta:

Startuj z RAHA Consulting
po 200.000 PLN
z funduszy UE w ramach działania
6.1 POIG „Paszport do eksportu”

RAHA Consulting załatwi wszelkie formalności za Ciebie, gdziekolwiek mieszkasz:

 • wyręczy Cię w opracowaniu wszystkich dokumentów,
 • zapewni opiekę nad projektem do momentu podpisania przez Ciebie umowy o dofinansowanie,
 • rozliczy projekt za Ciebie.

Skontaktuj się z RAHA Consulting
tel. 12 383 37 35
e-mail: info@raha.com.pl

Nie tylko możesz pozyskać do 200 000 zł na rozpoczęcie lub rozwój eksportu, co stanowi połowę wszystkich kosztów netto składających się na projekt, ale również będziesz dysponował profesjonalnym dokumentem – Plan Rozwoju Eksportu. W dokumencie tym dokonana zostanie rzetelna analiza zagranicznych rynków pod kątem popytu na Twoje produkty lub usługi, barier wejścia, uwarunkowań prawnych, produktów konkurencyjnych, itp.

Kto może startować w konkursie?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw należących do sektora MSP, których udział eksportu w przychodach z działalności nie przekracza 30% w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie. Sektor MSP to:

 • mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do 10 pracowników
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników
 • średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające do 250 pracowników

W jaki sposób aplikować o środki unijne na rozwój eksportu?

Aby dostać dotację należy przystąpić do konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Aplikowanie o środki przebiega w ramach 2 etapów:

w ramach I etapu sporządza się krótki wniosek o dofinansowanie, w wyniku którego można pozyskać dotację do wysokości 10 000 zł (80% wartości projektu) na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu – dokumentu, w którym analizowane są wybrane przez Ciebierynki docelowe.

Kolejnym krokiem jest wybór firmy, która Plan Rozwoju Eksportu opracuje – firma powinna zostać wybrana w oparciu o przynajmniej 3 nadesłane oferty.

Jeżeli Plan Rozwoju Eksportu zostanie zatwierdzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, można przystąpić do II etapu.

w ramach II etapu opracowuje się wniosek o dofinansowanie na właściwe działania eksportowe, jak przykładowo:

 • udział w targach branżowych
 • udział w misjach gospodarczych (delegacje zagraniczne)
 • opracowanie i druk materiałów promocyjnych (katalogów, ulotek, itp.)
 • tłumaczenia materiałów promocyjnych na języki obce

Dotacja na powyższe działania może wynieść do 200 000 zł, co stanowi 50% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.Jeżeli Wnioskodawca jest płatnikiem VAT, we wniosku podawane są kwoty netto.

Kiedy planowane są nabory?

W przyszłym roku planowane są aż 3 nabory do działania 6.1 POIG, które odbędą się:

 • marzec 2012 – ogłoszenie naboru w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013.
 • 2 lipca 2012 – 20 lipca 2012
 • 29 października 2012 – 16 listopada 2012

Nie pozostaje nic innego, jak pomyśleć nad tym, do jakich krajów mogą być eksportowane Twoje produkty i przystąpić do planowanych konkursów.

Dowiedz się więcej, jak możemy Ci pomóc

RAHA Consulting
ul. Opolska 18
31-321 Kraków

tel. 12 383 37 35
e-mail: info@raha.com.pl

Firma RAHA Consulting to niezależny broker finansowy. Istniejemy i działamy dla takich firm jak Wasza! Firm z potencjałem, które pragną realizować swoje cele, inwestować w rozwój, doskonalić swoje produkty i usługi. Naszym priorytetem jest znalezienie najkorzystniejszego finansowania dostępnego na rynku.

Dyskusja

Wypowiedz się