Faktoring: Jak szybko odzyskać wierzytelność z odroczonym terminem płatności?

Problem

 • Jak pozyskać środki na inwestycje i rozwój firmy?
 • Chcesz zwiększyć sprzedaż, ale nie masz możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania?
 • Chcesz wydłużyć terminy płatności u swoich kontrahentów?
 • Szukasz sposobu na poprawę płynności Twojej firmy?

Idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy jest FAKTORING!

Co to jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności z
odroczonym terminem płatności. Firma faktoringowa (zwana faktorem) odkupuje od WAS faktury z
odroczonym terminem płatności i przekazuje na WASZE konto gotówkę (stanowiącą większą część,
np. 80 proc. odkupionych należności).

Zgłoś się do RAHA Consulting

RAHA Consulting załatwi wszelkie formalności za Ciebie:

 • Zgromadzimy najkorzystniejsze oferty czołowych faktorów na rynku.
 • Pomożemy w wyborze oferty idealnej Ciebie.
 • Podpiszemy umowę.
 • Uruchomimy finansowanie.

Skontaktuj się z RAHA Consulting
tel. 12 383 37 35
e-mail: info@raha.com.pl

Dla kogo jest faktoring?

 • Firmy, które mają problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań finansowych.
 • Mają trudności z pozyskaniem środków na inwestycje.
 • Kontrahenci firmy nie płacą z powodu problemów z odzyskaniem swoich należności.
 • Firmy, które chcą zwiększyć sprzedaż, ale nie mają możliwości na uzyskanie zewnętrznego finansowania.
 • Firmy, które nie mają zdolności kredytowej ze względu na krótką historię kredytową, zaległości w ZUS i US, stratę lub brak twardych zabezpieczeń.

Jakie korzyści niesie faktoring?

 • Poprawia płynność finansową firmy.
 • Poprawia wskaźniki i strukturę bilansu.
 • Zmniejsza ryzyko działalności gospodarczej.
 • Pomaga zwiększyć obroty bez angażowania dodatkowych środków własnych.
 • Umożliwia oferowanie odbiorcom elastyczniejszych warunków płatności, a co za tym idzie, wzrost konkurencyjności.
 • Dyscyplinuje odbiorców.
 • Profesjonalnie administruje należnościami, czyli ogranicza koszty administracyjne.
 • Faktoring nie wpływa negatywnie na wskaźniki zadłużenia.

Dowiedz się więcej, jak możemy Ci pomóc

RAHA Consulting
ul. Opolska 18
31-321 Kraków

tel. 12 383 37 35
e-mail: info@raha.com.pl

Firma RAHA Consulting to niezależny broker finansowy. Istniejemy i działamy dla takich firm jak Wasza! Firm z potencjałem, które pragną realizować swoje cele, inwestować w rozwój, doskonalić swoje produkty i usługi. Naszym priorytetem jest znalezienie najkorzystniejszego finansowania dostępnego na rynku (dotacje, kredyty, leasing, faktoring etc.).

Dyskusja

Wypowiedz się